Preuzimanje GstarCAD proizvoda

GstarCAD 2018

GstarCAD 2018 LogoGstarCAD 2018 nudi inovacije koje će znatno poboljšati kvalitetu projektiranja, preglada, dijeljenja i vizualizacije vašeg 2D ili 3D dizajna.

GstarCAD 2017


GstarCAD 2017 nudi inovacije koje će znatno poboljšati kvalitetu projektiranja, preglada, dijeljenja i vizualizacije vašeg 2D ili 3D dizajna.

GstarCAD Mechanical 2018


GstarCAD Mechanical 2018  , pokriva sva područja dizajna u strojarstvu.

GstarCAD Mechanical 2017


GstarCAD Mechanical 2016 , pokriva sva područja dizajna u strojarstvu.

GstarCAD Architecture 2018

GstarCAD Architecture 2018

GstarCAD Architecture je specijalizirani software za arhitekturu

GstarCAD Architecture 2017


GstarCAD Architecture je specijalizirani software za arhitekturu.

GstarCAD Architecture 2016


GstarCAD Architecture je specijalizirani software za arhitekturu.

GstarCAD MC


GstarCAD MC (Mobile Client) je besplatna mobilna aplikacija razvijena od Suzhou Gstarsoft Co, Ltd, koja je u potpunosti kompatibilna sa DWG crtežima i pomaže korisnicima  pregledavati, ocijenitii i dijeliti 2D i 3D DWG dokumente putem mobilnih uređaja.

Faster CAD Viewer za Desktop


Faster CAD Viewer  besplatni je  brzi preglednik CAD aplikacija za desktop. Dizajniran je za precizan pregled i plotanje formata .dwg / .dxf / i .dws datoteka.